Публічна інформація:

- статут ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей";

- ліцензії на провадження освітньої діяльності; (скан-копії);

- структура та органи управління;

- кадровий склад згідно з ліцензійними умовами (якісний склад педагогічних працівників);

- освітні програми, що реалізуються в закладі та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником;

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу;

- правила прийому до закладу;

- для навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладі створені умови відповідно до вимог;

- інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога - благодійна допомога не надходила;

- кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів;

- розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- історія та сучасність;