31 серпня 2006 року створено Державний професійно-технічний навчальний заклад Сарненський професійний аграрний ліцей шляхом реорганізації Сарненського сільськогосподарського професійного ліцею (наказ Міністерства освіти і науки України № 596 від 04.08.2006 р.). Юридична адреса: 34502 Рівненська область, м. Сарни, вул. Демократична, 15, адреса в мережі Інтернет: http://spal.inf.ua, електронна пошта: Licey-spal@ukr.net.

Ліцей підпорядковується Міністерству освіти і науки. Державний професійно-технічний навчальний заклад Сарненський професійний аграрний ліцей здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової та повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

У своїй діяльності ліцей керується Конституцією України, законами України Про освіту, Про загальну середню освіту, Про професійно-технічну освіту, Про засади державної мовної політики, Про охорону праці, Про цивільну оборону, Про дорожній рух, Про ліцензування певних видів господарської діяльності, Про пожежну безпеку, Кодексом законів про працю України, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 419 від 15 червня 2006 р., Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від5 серпня 1998 р. №1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, Статутом ліцею, іншими нормативними та розпорядчо-виконавчими документами уряду, Міністерства освіти і науки, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Усі документи є в наявності.

Державний професійно-технічний навчальний заклад Сарненський професійний аграрний ліцей здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання за 17 професіями, більшість з яких інтегровані. Основний напрям сільське господарство.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 285696  від  11.12.2013 р.) в межах ліцензованих обсягів за професіями:

№ з/п

Код професії

Назва професії

Вид діяльності

Ліцензований обсяг

1. 

8331

  

  

7233

 

8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорії А1, А2, В1, В2.

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів

 (категорія С)

ППП

ПТН

ПрП

150

2. 

8322

Водій автотранспортних засобів

(категорія D)

ПК

60

3. 

8322

Водій автотранспортних засобів

(категорія С)

ППП

ПрП

200

4. 

8322

Водій автотранспортних засобів

 (категорія В)

ППП

ПТН

90

5. 

8321

Водій мототранспортних засобів

 (категорія А)

ПТН

60

6. 

7241

  

7244

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Електромонтер лінійних споруд електрозвязку та проводового мовлення

ППП

ПТН

ПрП

90

7. 

7231

8322

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних засобів

(категорія С)

ППП

ПТН

ПрП

120

8. 

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ПТН

30

9.

4112

Оператор компютерного набору

ППП

ПТН

ПрП

30

10.

4121

 4112

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Оператор компютерного набору

ППП

60

11. 

4112

4144

Оператор компютерного набору.

 Діловод.

ППП

60

12.

7433

Кравець

ППП

ПТН

90

13.

5122

Кухар

ППП

ПТН

ПК

30

14.

5141

Перукар (перукар-модельєр)

ППП

ПТН

ПК

30

15.

8321

Водій мототранспортних засобів

 (категорія А1)

ПТН

40

16.

8322

Водій автотранспортних засобів

 (категорія С1)

ПТН

42

17. 

8322

Водій автотранспортних засобів

 (категорія D1)

ПК

12

Назви професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників в ліцеї, відповідають Державному класифікатору професій ДК003-2010.

Відповідно до вимог ДСПТО  в професійному ліцеї проводиться поетапне присвоєння тарифно-кваліфікаційних розрядів з професій.

Термін навчання в професійному ліцеї на основі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти 3 роки,  на базі повної загальної середньої освіти 1 рік.

Після закінчення повного курсу навчання учні одержують повну загальну середню освіту і професійну освіту на рівні вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу.

Державний професійно-технічний навчальний заклад Сарненський професійний аграрний ліцей занесено до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка серія АБ № 600 476 від  24.12.2012 р.).