Учнівське самоврядування

 


 

С К Л А Д

комісії Ради учнівського самоврядування

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»

2023/2024 н.р.

Голова: Криницька Тетяна

Заступник: Гамза Іван

Секретар: Дячук Вікторія

 

  

 


 

Структурна схема учнівського самоврядування 

 

Учнівське самоврядування - це спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до усвідомленої систематичної участі в справах ліцею, групи, до вирішення важливих життєвих питань життя усього колективу.      

В нашому ліцеї учнівське самоврядування є діючим:

·   вирішує проблеми розвитку діловитості, дбайливості, самостійності, відповідальності, задовольняти потреби учнів у самостійності, індивідуальній та колективній діяльності;

·   ставить учнів у позицію організаторів і виконавців прийнятих ними самостійних рішень;

·   активізує самостійність і відповідальність учнів не тільки по лінії включення їх в управлінську діяльність, але й за рахунок ускладнення розв'язуваних ними завдань;

·   є умовою, але й результатом діяльності;

·   підсилює роль особистісного фактора в розвитку управлінської культури, цивільної відповідальності за свої дії, справи і вчинки.

Діяльність учнівського самоврядування нашого ліцею — це реальний процес, що складається із сукупності дій і функцій. Цей процес керований. Управління діяльністю учнівського самоврядування здійснюється за допомогою конкретизації цілей, розширення провідних видів діяльності, педагогіч­ного забезпечення коригування і відносин співробітництва.

            Для стимулювання ефективності педагогічного керівництва учнівського самоврядування  ми керуємося  наступними правилами:

1.   Не командувати, а співпрацювати з учнями, враховуючи їх природне прагнення до самостійності, незалежності, бажання проявити свою ініціативу і самодіяльність.

2.   Відповідно до рівня розвитку учнівського колективу поступово змінювати тактику, управління, розвивати демократію, самоврядування, громадську думку і на вищих рівнях розвитку колективу вступати у стосунки співробітництва з вихованцями.

3.   Координувати виховні впливи колективу. Показником правильного керівництва учнівським самоврядуванням є наявність у колективі здорової громадської думки з найважливіших питань життя колективу.

4.   Притримуватись контролю, самоконтролю, корекції.

5.   Вчити учнів терпляче ставитися до недоліків в інших, пробачити нерозумні дії, нанесені образи.

6.   Становище учня залежить від норм і стандартів прийнятих у колективі стосунків, морально - ціннісних орієнтацій.

7.   Постійно турбуватись про зміну характеру і видів колективної діяльності, що дозволяє ввести учнів у нові стосунки.

        Норми поведінки і традицій є важливим компонентом, що цементує виховну систему як реальне втілення в життя навчального закладу тих моральних цінностей, що становить мету системи. Формування традицій ліцею досягається співпрацею педагогів та учнів у спільній діяльності. Традиційні ліцейні свята мають свої особливості. Традиції народжуються поступово, з ініціативи учнів та педагогів, які висувають ідеї, пропозиції, ставлячи ті чи інші виховні завдання.

        Вже традиційними стали акції «Живи, книго!»,  «Турбота», «Милосердя», «Ліцейне подвір’я», «Ветеран живе поруч», рейди «Твій зовнішній вигляд», «Урок».

        Головне - задовольнити природне бажання учнів самим вирішувати, яким має бути зміст їхнього життя, поставити їх в умови бути відповідальними за все: за ліцей, товаришів, надавати їм реальні , а не формальні права у вирішенні справ, участь у педрадах, у плануванні роботи, у визначенні системи заохочень і покарань учнів, у вирішенні конфліктів.

З метою демократизації управління на початку навчального року формуються органи учнівського самоврядування в групах та по ліцею.

         Це дає змогу залучити більшість учнів до різноманітних видів діяльності ліцею, а також до управління справами колективу.

         Участь у роботі групи і ліцею дає можливість кожному учню реалізувати свій творчий потенціал, організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності, а також формувати вміння та навички управлінської діяльності, стосунків взаємоповаги, співробітництва між учнями та педагогами. 
     За рішенням учнівської конференції затверджено 6 комісій  Ради учнівського самоврядування:

    - комісія з питань навчання та професійної підготовки;

    - комісія з питань дисципліни і порядку;

    - комісія з питань спортивної роботи;

    - комісія з питань культмасової роботи  «Дозвілля»;

    - комісія з питань соціального захисту учнів;

    - комісія з питань організації побуту учнів.

    Для надання методичної допомоги в роботі комісій учнівського самоврядування призначені педагоги-консультанти (Рада кураторів). Важливою умовою функціонування органу учнівського самоврядування в ліцеї є постійний контакт та взаємодія з викладачами, майстрами виробничого навчання, адміністрацією ліцею. Структура учнівського самоврядування дає можливість проявити себе в організації та проведенні заходів, направлених на патріотичне та національне, екологічне, естетичне, духовне, моральне, трудове виховання, спортивних конкурсах та участі в спортивних змаганнях, днях здоров’я, пропаганді здорового способу життя при проведенні позакласних заходів та тренінгів «Рівний-рівному», правових тренінгів, тренінгів соціальної адаптації для учнів сиріт та учнів девіантної поведінки і учнів, які знаходяться на обліку за правопорушення або схильність до протиправних дій.

         Робота учнів у комісіях та центрах учнівського самоврядування сприяє вихованню почуття господаря ліцею, групи, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

 

Комісія з питань навчання та професійної підготовки

працює над покращенням навчання учнів ліцею, підвищення рівня їхньої професійної підготовки, сприяє розвитку інтересів учнів до вивчення усіх навчальних предметів. Проводяться рейди-перевірки виконання учнями письмових домашніх завдань. В групах з низьким показником навчальних досягнень учнів проводяться збори, вивчаються причини не успішності пропозиції щодо їх усунення. Члени комісії беруть шефство над учнями, які мають недостатній рівень знань, допомагають викладачам у проведенні предметних тижнів, проведенні позаурочних заходів. Сприяють залученню учнів до роботи в предметних гуртках, гуртках технічної творчості, конкурсах професійної майстерності, виставках технічної творчості. Вирішують питання відзначення відмінників навчання та призерів конкурсів. Основне завдання комісії – виховання розуміння того, що отримані знання, уміння і навички у навчальному процесі дають змогу у майбутньому добре працевлаштуватися, бути потрібному на ринку праці.

 

         Комісія контролю навчання учнів, виявлення спізнень, організації чергування учнів  на уроках  розробила та ввела в дію Рапортичку.

          Члени комісії з питань дисципліни і порядку сприяють дотриманню учнями правил поведінки, правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. Організовують щоденне чергування в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях. Задачею комісії є підготовка, підбір матеріалів та випуск газети ліцею «Ліцейний вісник». Учні редколегії постійно висвітлюють у газеті всі новини з життя учнівського колективу. Проводять профілактичну роботу з учнями, що мають шкідливі звички. На засіданнях Ради профілактики виступають з пропозиціями груп та штабу профілактики правопорушень і злочинів з питань негативної поведінки учнів. Беруть шефство над учнями, схильними до правопорушень,  участь у підготовці й проведенні лінійок ліцею.

 

 Комісія з питань спортивної роботи

 організовує та проводить спортивні змаганя, дні здоров’я, тренінги пропаганди здорового способу життя, конкурси плакатів «Здоровим бути модно». Кращі роботи були представлені в район, де учні отримали І місце в цьому навчальному році..

     Традицією стало проводити  конкурси «Червона Калина», «Козацькі забави» в ліцеї та на районному рівні, де учні виборюють призові місця.

 

Комісія з питань культмасової роботи

  веде активну підготовку до організації традиційних свят: до Дня знань, до Дня працівників сільського господарства, Дня працівників освіти, до Дня української писемності та мови, випускного вечора, Дня Гідності та свободи.

 Організовують виставки фоторобіт, виробів декоративно-ужиткового мистецтва, композицій овочів та квітів.

      Беруть активну участь у підведенні підсумків конкурсів. Члени учнівського самоврядування є активними учасниками літературної світлиці «Калинонька». Вшановуючи пам’ять Т.Г. Шевченка, готують конференції, пишуть реферати, декламують його вірші, пишуть творчі роботи, з якими виступають перед молодшими ліцеїстами. Члени світлиці проявляють свої здібності та таланти у більшості заходах. Комісія зібрала колоски зернових і сплели вінок до пам’ятника «Жертв голодоморів», взяли активну участь в мітингу. Учнівським самоврядування  проведено акції:  «Допоможи дитині», «Серце до серця», передплачено газети чорнобильцям, організовано ярмарки – виставки. За кращу пасхальну композицію та активну участь у міській виставці - продажі з нагоди великодніх свят членів учнівського самоврядування ліцею відзначено подякою та цінним подарунком. Під керівництвом консультанта Сахненко Л.М., члени комісії є екскурсоводами в зразковому, краєзнавчому музеї. Проводиться пошуково-дослідницька робота, щодо подій голодомору 1932-33 років, зустрічі зі свідками цих подій «Стежками партизанського руху на Рівненщині». Зворушливою виявилася зустріч, присвячена 20-річниці виведенню військ з Афганістану. На вечір пам'ять «Афганістан болить в моїй душі» були запрошені воїни-афганці. Під час демонстрації кадрів про цю страшну війну стискалось серце і сльози мимоволі з’являлись на очах навіть у сильної половини людства.. Комісія випускає тематичні стінгазети, вітальні листівки. Клуб «Турбота» взяв шефство та надає посильну допомогу ветеранам війни та праці. Щомісячно проводять відвідування ветеранів на дому, допомагають по господарсту,  організовують поздоровлення до свят. Учні, які здобувають професію «Перукар» постійно надають ветеранам, дітям-сиротам, учням  допоміжної школи-інтернату перукарські послуги.

 

Комісія з питань організації побуту учнів

Щомісячно проводить рейди-огляди санітарного стану та умов проживання в гуртожитку. Контролює санітарний стан житлових кімнат, бере участь в оформлені «Екрану санітарного стану», надає допомогу в естетичному оформлені кімнат, побутових приміщень. Приймає участь в вирішені питань поселення та виселення учнівз гуртожитка. Проводить роз’яснювальну роботу щодообовязків та прав учнів. Контролює чергування учнів по поверхах. Проводить роботу по збереженню державного майна учнями. Щомісячно випускає сатиричну газету «Колючка»

   

Комісія з питань соціального захисту учнів

бере участь у проведенні рейдів-перевірок стану організації харчування учнів, акції щодо впорядкування території ліцею та прилеглої території, допомагає у впорядкуванні території біля пам’ятника загиблим воїнам. Щорічно активістами груп проводяться озеленення територій ліцею та дбає про внутрішньо-естетичне оформлення. Щорічно колектив учнів оновлюється на половину. У зв’язку з цим важливою функцією учнівського самоврядування є передача першокурсникам традицій та позитивного досвіду, який допомагає учням з перших днів навчання усвідомлювати себе часткою великого колективу, бережно відноситись до результатів діяльності своїх попередників.

        

 

        Таким чином, уся робота в ліцеї направлена на формування особистості учнів через розвиток ініціативи, рівноправності і самостійності, це дає позитивні результати. Ліцей щорічно стає переможцем конкурсів декоративно-прикладного мистецтва та фото мистецтва.

 Члени комісії сприяють в організації оздоровлення та дозвілля  учнів. Кожен рік проводиться турпохід по місцям бойової слави.

Беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій між учнями та працівниками. Тісно співпрацюють з районним центром соціальної служби сім’ї та молоді. Нещодавно на базі ліцею було проведено захід «Шкідливим звичкам скажемо разом НІ!».

Звіти про роботу комісій заслуховуються на засіданні Ради самоврядування. На основі прийнятих рішень видається наказ по ліцею.

           Педагогічний колектив, працюючи з учнями, повинен пам’ятати, що не можна підміняти учнів там, де вони самі можуть справитися, необхідно мати витримку, терпіння і готовність підтримувати ідеї учнів, ініціативи, спиратися на них, важливо уміти поважати рішення учнів і допомагати їм їх реалізовувати, потрібно уникати прямого тиску, навіть тоді, коли думки та дії здаються помилковими, старатися роз’яснювати, переконувати, навчитися бачити не тільки зовнішню сторону, явні прояви всіх і кожного, але і дізнаватися ціннісні уявлення, спонукальні мотиви, очікування, інтереси, настрої для створення умов самореалізації і саморозвитку учнів. Можливості самоврядування передбачають сформованість у свідомості вихованців намірів і умінь безконфліктного життя у суспільстві, поваги до прав і свободи кожної особи.

 


 

Власюк Тетяна Володимирівна,

заступник директора з виховної роботи

- Сучасні підходи в організації роботи учнівського самоврядування в ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей" (З доcвіду роботи)

 


Статут Ради учнівського самоврядування