Психологічна служба


 

Основними завданнями психологічної служби  ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» полягають у:

 

- сприянні повноцінному розвитку особистості учнів, учнів, на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

- забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

- профілактиці і корекції відхилень у психофізичному розвитку, учнів. 

 

Основними видами діяльності психологічної служби є:

·        діагностика – психологічне  обстеження учнів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

·        корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

·        реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

·        профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

·        прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій  розвитку груп та міжгрупових відносин.

 

Діяльність психологічної служби включає такі  основні напрями:

·        консультативно-методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів, студентів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

·        просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури в навчальних  закладах та у сім`ї;

·        превентивне виховання метою якого є формування у вихованців, учнів, студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров`я; профілактика алкоголізму,  наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

 

Пріоритетні напрямки роботи практичного психолога ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»:

 

- психодіагностична робота;

- консультативно-методична робота;

- соціально-педагогічна корекційна робота;

- робота з батьками;

- робота у превентивному напрямку;

- робота з педагогами;

- соціально-педагогічна експертиза

- соціально-педагогічна прогностика;

- організаційно-методична робота;

- захисна робота;

- психолого-педагогічна просвіта.

 

Склад психологічної служби ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»

 

  Панько Ірина Миколаївна – голова.

Члени служби:

  Власюк Тетяна Володимирівна – заст. директора з ВР;

  Жабчик Андрій Федорович – викладач;

  Киянко Людмила Станіславівна – вихователь;