Національно-патріотичне виховання


 

Власюк Тетяна Володимирівна,

заступник директора з виховної роботи

- Заходи національно-патріотичного виховання учнів, що проводяться в ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей"

 

Жабчик Андрій Федорович,

керівник фізичного виховання,

викладач "Захисту Вітчизни"

 

     На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді, зорієнтованого на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних силах України як особливому виді державної служби. Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах визначено, що робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями сім’ї, громадських організацій та об’єднань, органів державного управління, Збройних сил України та інших військових структур, а також освітніх закладів, які мають стати осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.