Додаток 1 до листа

НМЦ ПТО у Рівненській області

від  06.03.2024  № 01-10/6-101

 

 

 

 

Індивідуальна програма стажування (орієнтовна)

педагогічних працівників

закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

Професія: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Код: 8331

Кваліфікація: категорії А1, А2, В1, С

Форма навчання: очно-дистанційна

 

№ теми

з/п

Найменування тем (завдань)

К-сть годин

1

2

3

 

Дистанційний етап (з 19.03. по 26.03.2024 р.)

12

1.

Ознайомлення із закладом освіти та навчально-практичним центром

 

1.1

Коротка історія навчального закладу. Ознайомлення з режимом роботи та оснащенням НПЦ, програмою стажування, обладнанням, приладами, що використовуються під час навчання.

0,5

2.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

 

2.1

Вступний інструктаж з охорони праці. Дотримання та виконання вимог з охорони праці, промислової і пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці у професійній діяльності.  Вхідне тестування.

1,0

3.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації

 

3.1

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

0,5

 

Кваліфікація: категорії А1, А2

 

4.

Трактори і сільськогосподарські машини

 

4.1

Ознайомлення з загальною будовою, органами керування, режимами роботи та програмами управління на тракторах іноземного виробництва.

Комплексна система технічного обслуговування тракторів. Постановка техніки на зберігання.

Основні відмінності сучасних тракторів та сільськогосподарських машин вітчизняного та іноземного виробництва.

3

5.

Основи агрономії.

 

5.1

Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур. Приготування та внесення мінеральних та органічних добрив.

1

6

Правила дорожнього руху. Безпека руху

 

6.1

Правила дорожнього руху.  Основні зміни оновлених ПДР. Безпека руху.

1

 

Кваліфікація: категорії В1

 

7

Самохідні зерно- та кукурудзозбиральні комбайни. Система технічного обслуговування комбайнів 

3

1

2

3

7.1

Основні відмінності сучасних комбайнів вітчизняного та іноземного виробництва

Комплексна система технічного обслуговування комбайнів. Постановка техніки на зберігання.

3

 

Кваліфікація: категорії С

 

8

Дорожньо-будівельні машини

 

8.1

Будова, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних дорожньо-будівельних машин; конструктивні особливості будови різних типів та модифікацій дорожньо-будівельних машин; правила та способи виконання дорожньо-будівельних робіт.

2

 

Очний етап (з 27.03. по 29.03.2023 р.)

18

9

Практичне виконання робіт на сучасних тракторах та сільськогосподарських машинах.

8

9.1

Ознайомлення з режимом роботи та оснащенням НПЦ, обладнанням, технікою, що використовується під час навчання.

Виконання основного та поверхневого обробітку грунту (МТА: трактор HEW Holland  + Плуг оборотний RON 3-35+1).

1

9.2

Індивідуальне водіння сучасних тракторів (поза сіткою годин) (МТА: трактор LANDINI TL DT5-115 NWH,  трактор HEW Holland,  трактор  КИЙ-14820, трактор БЕЛАРУС 892).

1

9.3

Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур (МТА: трактор  КИЙ-14820  + сівалка точного висіву СЗФ 3,600 Т).

4

9.4

Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив (МТА: трактор БЕЛАРУС 892 + розкидач мінеральних добрив МВД-4,3).

3

 

Кваліфікація: категорії В1

 

10

Практичне виконання робіт на сучасних тракторах та сільськогосподарських машинах.

2

10.1

Виконання сільськогосподарських (збиральних) робіт на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології (МТА: Зернозбиральний комбайн LOVOL 4LZ-8M2).

2

10.2

Індивідуальне водіння (поза сіткою годин).

1

 

Кваліфікація: категорії С

 

11

Професійно-практична підготовка (професійно-практичні компетентності)

2

11.1

Виконання дорожньо-будівельних робіт на самохідних дорожньо-будівельних машинах з причіпними і начіпними знаряддями,  що агрегатуються з ними та на самохідних котках різних конструкцій і землерийно-фрезерних машинах.

2

11.2

Індивідуальне навчання з керування дорожньо-будівельними машинами (поза сіткою годин).

1

12

Оформлення звіту про підсумки стажування

2

12.1

Звіт про підсумки стажування (короткий опис: інформація про ЗП(ПТ)О, зміст робіт і час на їх виконання, характеристика техніки та технологій, а також пропозиції щодо можливостей їх використання при роботі у навчальному закладі тощо).

2

13

Виконання кваліфікаційної роботи

4

13.1

Захист звітів про стажування; оформлення щоденників стажистів.

Виконання кваліфікаційних робіт.

Вручення довідок про проходження стажування.

4

 

Всього:

30

 


 

Додаток 2 до листа

НМЦ ПТО у Рівненській області

від  06.03.2024  № 01-10/6-101

 

Замовлення

___________________________________________________________________________________

Назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти

 на проходження стажування/підвищення робітничого розряду педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

на базі навчально-практичного центру ДПТНЗ Сарненський професійний аграрний ліцей

за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва у квітні 2023 року

 

 з/п

ПІБ слухача,

номер м.телефону  

Дата народження

Посада

Освіта

Який навчальний заклад закінчив,  рік закінчення

Спеціальність за дипломом

Наявний робочий розряд, з якої професії

Підтвердження, або присвоєння якого розряду потребує

Стаж роботи

(загальний  та педагогічний)

Рік останнього стажування за відповідною професією

Рік останнього підвищення кваліфікації

ПІБ відповідальної особи, яка надає інформацію, м. телефон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13